7124 0
thumb

עץ החיים

עץ החיים - שמן על קנוואס


  • ₪800

כמות


הכחול העליון בציור- העץ, השמיים וההרים- הנראים כזורמים אחד לתוך השני- הם מייצגים את ה"אחד" של כל הבריאה.
העץ שואב דרך שורשיו את עצם מהותו, את עצם קיומו- שואב מן התורה.

המילה "עץ" מופיעה בכל אחד מהפסוקים הכתובים על השורשים. הרעיון המיוצג הוא עצם בריאת כל דבר בבריאה- דרך "דיבור" של הקב"ה. הוא "אמר ויהי" - דיבר את מילת הדבר, והמילה בעצמה נהייתה הדבר בעצמו.

10 פסוקים ו-7 הרים- מייצגים את 10 ו-7 הספירות בהם הקב"ה ברא את העולם.
22 אותיות הא'-ב' בתחתית הציור מייצגות את הרעיון של "הסתכל באורייתא וברא עלמא"- כל הבריאה מקורה בעצם מהתורה.


  • הדפס על נייר איכותי

מוזמנים לשמור על קשר